1.สถานการณ์น้ำรายวัน

2.สถานการณ์น้ำรายเดือน

3.กราฟเส้นเปรียบเทียบระดับน้ำรายปี

4.แผนที่เส้นทางน้ำ

5.ข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยรายปี


6.พื้นที่เสี่ยงภัย ปี 2555

ที่มาของข้อมูล:
@โครงการชลประทานสิงห์บุรี
โทร.036521511
Fax.036523478
@สำนักงานป้องกันบรรเทาฯ
โทร.036507128
Fax.036507129

พัฒนาโดย:
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
โทร.036507191
Fax.036507192

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.51